Falcon-alumiiniveneiden synty

26.02.2018

Falconin juuret lähtevät Bella-Veneet Oy:n toimitusjohtaja Raimo Sonnisen halusta lähteä mukaan kasvavaan alumiinivenemarkkinaan. 2010-luvulla alumiiniveneiden suosio on kasvanut jatkuvasti ja alalle on syntynyt monia uusia venemallistoja. Samalla lasikuituveneiden myyntimäärät pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa ovat pienentyneet.

– Huomasimme, että meidän on syytä ottaa alumiiniveneet vakavasti huomioon kilpailijoina ja tarkastella markkinoita myös omien mallistojen laajentamista silmälläpitäen, Raimo Sonninen kertoo.

– Tarkastelun tuloksena noin viisi vuotta sitten syntyi päätös alkaa suunnittelemaan omaa alumiinivenemallistoa, joka täydentäisi osaltaan Bella-Veneet Oy:n valmistamia venemallistoja. Meille syntyi halu ottaa osamme kasvaneesta alumiinivenemarkkinasta, Sonninen kertoo.

Bella-veneet Oy:n osaava suunnittelutiimi yhdessä Raimo Sonnisen johdolla ryhtyi kartoittamaan keinoja ja ratkaisuja uuden alumiiniveneen valmistamiseksi, siten että se voisi tarjota markkinoille jotain kokonaan uutta ja ilman kompromisseja. Tässä prosessissa päädyttiin ratkaisuun, jossa haluttiin yhdistää paras alumiiniosaaminen yhteen parhaan lasikuituveneiden rakennusosaamisen kanssa.

Rungot Ähtäristä ja kannet Kuopiosta

Tiukan tutkimuksen ja yhteistyökumppaneiden etsinnän tuloksena kumppaniksi valikoitui Ähtäriläinen alumiinihitsauksen ja runkojen valmistuksen erikoisosaajayritys Campnou Oy. Runkojen ominaisuudet ja laatu haluttiin olevan markkinoiden parhaat. Tämä asettaa valmistajan osaamisen ja menetelmät tärkeään asemaan ja Campnou Oy pystyi tarjoamaan Bella-Veneet Oy:lle kokonaisuuteen parhaiten sopivan yhdistelmän.

Bella-Veneet Oy sopi alihankintasopimuksen Campnoun kanssa ja ensimmäiset alumiiniset venerungot valmistuivat tehtaan linjalta kesällä 2017. Nämä rungot oli suunniteltu tiiviisti oman suunnittelutyöryhmän kesken ja ne kuljetettiin testeihin Bella-Veneet Oy:n tehtaalle Kuopioon.

Kuopiossa alumiiniset rungot yhdistettiin lasikuituisten kansirakenteiden kanssa sekä varusteltiin testiajoja varten. Testauksessa ja ominaisuuksien hiomisessa käytettiin jälleen Bellan pitkää veneiden valmistusosaamista, joka yhdistettiin veneilyharrastajien, lehdistön, jälleenmyyjien sekä kalastajien ja perämoottorivalmistaja Mercuryn näkemyksiin sekä kehitysehdotuksiin. Kaiken testauksen ja kehityksen tuloksena syntyi alumiinirunkoinen Bow Rider -venemallisto, jonka ominaisuudet tarjoavat käyttäjälleen kilpailijoitaan monipuolisemman kokonaisuuden.

Nimi, joka muistetaan

Uuden alumiinivenemalliston ja samalla kokonaan uuden Bella-Veneet Oy:n venebrändin nimeksi haluttiin jotain, mikä olisi helppo muistaa, ja joka miellettäisiin helposti nimenomaan Bella-Veneiden tuotteeksi. Lisäksi uuden venebrändin piti voida asemoida oikein jo olemassa olevien kilpailijoiden kanssa. Tuotteen ja sen edustaman arvomaailman oli oltava sopusoinnussa asiakaskunnan ajatusten ja haaveiden kanssa.

Pitkällisen harkinnan ja suunnittelun tuloksena uuden venebrändin nimeksi muodostui Falcon, joka kuvaa tuotetta monilta osin niin arvoiltaan kuin ominaisuuksiltaan. Falcon eli haukka on pohjoisiin olosuhteisiin sopeutunut nopea, mutta samalla elegantti petolintu, joka liitää kevyesti ja on tarvittaessa liikkeissään ketterä ja taitava saalistaja. Falcon-nimessä on Bellalle myös pitkää perinnettä, koska samaista nimeä on käytetty aikaisemmin suositun linjakkaan matkaveneen Falcon Fantinon nimenä.

Kaikkiin käyttötarkoituksiin

Falcon-veneiden ominaisuuksia ja varusteita suunniteltaessa haluttiin nostaa veneiden monikäyttöisyys kokonaan uudelle tasolle. Veneiden haluttiin pystyvän tarjoamaan jotain koko perheen veneilytarpeisiin aina vesiurheilusta, kalastukseen tai retkiveneilyyn. Käytännölliset ratkaisut ja monikäyttöisyys korostuvatkin Falcon-alumiiniveneissä läpi koko malliston.

Falconeiden ominaisuudet tarjoavat mahdollisuuksia muuntaa vene helposti vastaamaan niin himokalastajan tarpeisiin kuin toimimaan käytännöllisenä retki- ja yhteysveneenä. Tätä edesauttavat helposti käytettävät kannen tasot sekä irrotettava kuomukotelo. Lisäarvoa kalastajille tuovat mittavat kalastusvarusteet, kuten rungon sisään asennetut ja varusteasennuksia helpottavat valmiit putkitukset, tehtaalla mietitty keulakoneen asennusmahdollisuus sekä lattiaruuma kalastusvälineille.

Venemallien käytännölliset tilaratkaisut ja laadukkaat materiaalit sekä funktionaalinen ja linjakas muotoilu tarjoavat toimivat oleskelutilat myös auringonpalvontaan ja retkeilyyn. Kaksiosainen kuomu helpottaa veneilyä myös haastavissa olosuhteissa ja veneessä liikkuminen on helppoa erityisesti kalastuksessa ja tavarankuljetuksessa.

Ominaisuudet ratkaisevat

Falcon-almiiniveneiden ajo-ominaisuudet on testeissä todettu hyviksi ja energiatehokkuutta sekä hiljaista äänimaailmaa on haettu erilaisten teknisten ratkaisujen, kuten nousulistattoman rungon kautta. Jokainen Falcon-malli on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä perämoottorivalmistaja Mercuryn kanssa, jolloin veneille on saatu haettua eri kuormilla optimaalisesti toimivat perämoottori- ja potkuriyhdistelmät.

Runkojen ajo-ominaisuuksien optimointi on huomioitu niiden kehityksen aikana, ja samalla on kuunneltu muun muassa venealan lehdistön ja jälleenmyyjien kommentteja sekä kehitysehdotuksia. Kommenttien sekä tiukan testauksen avulla tehtyjen rakenteellisten ratkaisujen kautta on aikaansaatu venemallisto, joka tarjoaa maukkaan yhdistelmän ketteryyttä sekä vakautta.

– Tähän asti saatu palaute veneet koeajaneilta lehdistöltä ja jälleenmyyjiltä on ollut varsin positiivista. Veneiden ominaisuudet ja tekniset ratkaisut ovat herättäneet paljon innostunutta keskustelua sekä positiivisia koeajoraportteja, mikä valaa uskoa siihen, että olemme pystyneet tuomaan markkinoille tuotteen joka tarjoaa kuluttajille ennen kokematonta lisäarvoa, Raimo Sonninen summaa.

»

«